Haus Gloria

  • Deutsch
  • English

Preise

Saison A (01.02.2023 – 30.04.2023)

2 Personen 120,00 €
3 Personen 145,00 €
4 Personen 170,00 €

Preise pro Nacht exkl. Kurtaxe

Saison B (01.05.2023 - 01.12.2023)

2 Personen 110,00 €
3 Personen 135,00 €
4 Personen 160,00 €

Preise pro Nacht exkl. Kurtaxe

Die Kurtaxe beträgt € 1,20 p.P. und Nacht

exkl. Endreinigung € 70,-

Winter 2023/2024 (1.12.2023 - 30.04.2024)

2 Personen 120,00 €
3 Personen 145,00 €
4 Personen 170,00 €

Preise pro Nacht exkl. Kurtaxe